create your own web page for free

NUOMOS SĄLYGOS

Aktualios nuo 2018 m. sausio mėn. 15 d.


Reikalingi dokumentai

Nuomininkas privalo turėti galiojantį pasą arba asmens tapatybės kortelę bei galiojantį B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Minimalus vairuotojo amžius – 25 metai, minimalus vairavimo stažas – 3 metai. Juridiniai asmenys privalo pateikti išrašą iš Juridinių asmenų registro ir įgaliojimą, patvirtinantį atstovo teisę atstovauti įmonei ir įmonės vardu nuomotis automobilį. Atstovas privalo pateikti pasą arba asmens tapatybės kortelę bei B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.


Rezervacija

Šalims telefonu arba el. paštu suderinus nuomojamą automobilį, nuomos terminą, kainą bei kitas detales, Nuomininkas gali rezervuoti automobilį sumokedamas Nuomotojui sutartą rezervacijos mokestį. Sumokėdamas rezervacijos mokestį, Nuomininkas patvritina, jog susipažino su šiomis sąlygomis bei nuomos sutarties turiniu. Rezervacijos mokestis vėliau įskaitomas į nuomos kainą. Rezervaciją nuomininkas gali atšaukti ne vėliau nei likus14 dienų iki planuojamo nuomos termino pradžios - tokiu atveju Nuomotojas jam grąžina visą sumokėtą Rezervacijos mokestį.


Nuomojamų automobilių draudimas

Į automobilio nuomos kainą įskaičiuotas civilinės atsakomybės ir KASKO draudimas, galiojantis visoje Europoje.


Nuominininko atsakomybė

Nuomininkas prisiima visą atsakomybę nedraudiminio įvykio atveju. Perdavęs vairuoti automobilį sutartyje nenurodytam asmeniui, atsako už visus padarinius. Nuomininkas atsako tiek už automobilį, tiek už kartu su automobiliu perduotus jam valdyti priedus.


Nenumatytos aplinkybės

Iškilus nenumatytoms aplinkybėms, Nuomotojas pasilieka teisę atšaukti automobilio rezervaciją, apie tai iš anksto informavęs nuomininką telefonu ar el. paštu. Tokiu atveju Nuomininkui grąžinamas visas rezervacijos mokestis.


Apmokėjimas ir užstatas

Atsiskaitymas už paslaugas galimas grynaisiais pinigais arba bankiniu pavedimu. Pasiimant automobilį reikia sumokėti šalių sutartą užstatą, kuris yra grąžinamas Nuomininkui grąžinus automobilį vadovaujantis sutarties sąlygomis.


Automobilio rida

Jei sutartyje nenurodyta kitaip, maksimali vienos paros rida nėra ribojama.


Auto nuomos apribojimai

Išvykimas iš Lietuvos Respublikos teritorijos nuomojamu automobiliu galimas tik kai dėl to Nuomininkas informuoja Nuomotoją iš anksto ir dėl to susitariama sutartyje.

Draudžiama automobiliuose vartoti alkoholinius gėrimus, psichotropines medžiagas, rūkyti. Be atskiro rašytinio susitarimo su Nuomotoju draudžiama vežti gyvūnus, vežti stambius krovinius, tempti kitus automobilius, dalyvauti sportiniuose automobilių renginiuose.

Privaloma laikytis galiojančių kelių eismo taisyklių. Nuomininkas pilnai atsako už jo ar kitų jo nurodytų vairuotojų padarytus pažeidimus. Eismo taisyklių pažeidimų administravimo mokestis – 20,00€ už kiekvieną pažeidimą.

Sekite mus